Ochrona

Przemoc wobec seniorów.

Seniorzy często spotykają się z ageizmem (termin ageizm ang. ageism – przez analogię do takich terminów jak „rasizm” i „seksizm” – to dyskryminacja oraz wyznawanie irracjonalnych poglądów i przesądów dotyczących jednostek lub grup społecznych opartych na ich wieku. Przyjmuje się stereotypowe założenia na temat fizycznych lub umysłowych cech ludzi z określonej grupy wiekowej i zwykle wyraża się je w sposób poniżający. Najczęściej dotyczy to ludzi starszych. W języku polskim angielski termin ageism upowszechniany jest jako „wiekizm” lub „ageizm”).