Relacje

Ochrona

Przemoc wobec seniorów.

Seniorzy często spotykają się z ageizmem (termin ageizm ang. ageism – przez analogię do takich terminów jak „rasizm” i „seksizm” – to dyskryminacja oraz wyznawanie irracjonalnych poglądów i przesądów dotyczących jednostek lub grup społecznych opartych na ich wieku. Przyjmuje się stereotypowe założenia na temat fizycznych lub umysłowych cech ludzi z określonej grupy wiekowej i zwykle wyraża się je w sposób poniżający. Najczęściej dotyczy to ludzi starszych. W języku polskim angielski termin ageism upowszechniany jest jako „wiekizm” lub „ageizm”).

kolorowa twarz

Homoseksualizm – życie w zgodzie z samym sobą.

Pisząc o homoseksualizmie (HS), trzeba mieć na  uwadze różne aspekty związane z tym zagadnieniem: uwarunkowania biologiczne, uwarunkowania społeczne, osobowościowe. Temat HS jest kontrowersyjny i ciągle toczą się dyskusje nad tym dlaczego osoba staje się homoseksualna, co jest powodem wyboru partnera seksualnego i życiowego tej samej płci. Na przestrzeni różnych epok homoseksualizm był traktowany: od pełnej …

Homoseksualizm – życie w zgodzie z samym sobą. Read More »

smutna kobieta ukrywa twarz

Przemoc psychiczna – tego nie widać na ciele.

Często nie zdajemy sobie sprawy, że żyjemy w toksycznym związku. Nasz partner życiowy zabiera nam całą życiową energię. Czujemy się zmęczeni. Czym jest przemoc psychiczna? Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180 poz. 1493) definiuje tak: „[…] przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie …

Przemoc psychiczna – tego nie widać na ciele. Read More »