kobieta wśród kwiatów

Czy jesteśmy wolni?

Czym jest wolność?

Prawie każdy człowiek zadaje sobie to pytanie o wolność. Z reguły mamy poczucie ograniczeń i wtedy zadajemy sobie pytanie o wolność.

Jaka jest granica poczucia niemożności bycia wolnym a momentem poczucia, że jest wolnym człowiekiem. Myślę, że jest to bardzo indywidualne. Słowo WOLNOŚĆ dla każdego człowieka zapewne oznacza coś innego. Ma swój bardzo wielowymiarowy wydźwięk.

Dla mnie oznacza możliwość niezakłóconego rozwoju swojej osoby na wielu poziomach działania.

Według nauki wolność jest dość skomplikowanym bytem. Psychologowie próbujący uchwycić wolność jako zdefiniowany termin, napotykają na trudności z utworzeniem takiej definicji. Wolność  w takim sensie obiektywnym to brak ograniczeń w wyborze wartości. Jeśli zaczynamy w ten sposób myśleć o wolności, to w takim znaczeniu analizowanie jakichkolwiek obwarowań całkowicie wyklucza możliwość mówienia o wolności jako o absolucie jedynym i niepodzielnym.  Staje się bytem niedostępnym ludziom. Mówienie o wolności zatem sprowadza się do mówienia o poczuciu wolności, które jest rezultatem akceptacji pewnych zachodzących konieczności w życiu człowieka.

Jak mamy rozumieć naszą wolność lub jej brak?

– Czy jako kształtowanie autonomii człowieka?

– Czy jako naturalne i nienaruszalne prawo człowieka do samostanowienia?

– Czy jako możność wyboru zadań realizujących potencjał rozwojowy człowieka?

Czym dla Was jest WOLNOŚĆ? Zapraszam do dyskusji.

Kamila Zalewska