hipnoza

Hipnoza…

HIPNOZA – między jawą a snem.

Czy zjawisko nazwane hipnozą istnieje – toczy się na ten temat dyskusja w środowisku naukowym. Próbowano udowodnić istnienie takiego stanu jak hipnotyczny. Mimo wszystko jest stosowana jako terapia w gabinetach psychoterapeutycznych.  Są potwierdzenia, że jest skutecznym narzędziem terapeutycznym.

Stan hipnozy.

Stan między jawą a snem, ale nie jest snem. Osoba zahipnotyzowana nie jest pozbawiona swojej woli, jednak poddaje się sugestii przekazanej przez hipnotyzera. W wielu naukowych publikacjach jest określana jako specjalny rodzaj snu albo dziedziczny mechanizm unieruchamiający. W przyrodzie mamy takie zjawisko jak unieruchomienie w sytuacji strachu lub zagrożenia życia – tzw. katalepsja. Gdy się wystraszymy często stoimy w miejscu jakbyśmy zesztywnieli. To nasz pierwotny mechanizm obronny – walcz albo uciekaj. Możemy hipnozę określać jako formę sugestii. Niektórzy badacze opisują zjawisko jako formę ogrywania roli. Bazują na zależnościach międzyludzkich i ogromne znaczenie mają oczekiwania pacjenta co do hipnotycznego stanu pożądanego oraz chęć spełnienia oczekiwań hipnotyzera. We wczesnej koncepcji psychoanalitycznej upatrywano hipnozę jako przejaw chęci przejęcia przez hipnotyzującego kontroli nad wolą i zachowaniem pacjenta.  Czym jest stan hipnotyczny naukowcy badają nadal i powstało mnóstwo koncepcji wyjaśniających. Jedni twierdzą, że taki stan istnieje inni, że nie istnieje. Nie będę opisywać dowodów naukowych na istnienie hipnozy, ale wolę się skupić na tym,  że dopuszczamy ma miejsce oraz jej zdrowotne oddziaływanie.

Podatność hipnotyczna.  Możemy hipotetycznie przyjąć, że hipnoza jest naturalnym aspektem funkcjonowania ludzkiego umysłu i ciała, co daje nam możliwość spekulowania, że wszyscy ludzie są podatni na stan hipnotyczny. Więc podatność hipnotyczna jest względnie stałą cechą jednostki. Hipotetycznie można zahipnotyzować każdą osobę, natomiast praktyka pokazuje, ze udaje się zahipnotyzować około 90% pacjentów. Jest to związane z dużym oporem przed hipnozą lub niemożnością uzyskania stanu hipnotycznego z różnych innych powodów.

Poziomy świadomości – głębokość stanu hipnotycznego.

  1. Czuwanie – normalna aktywność umysłowa, normalne odruchy i reakcje motoryczne.
  2. Fantazjowanie czyli lekki trans – zwolniony oddech i puls, odprężenie ciała, skierowanie uwagi na wyobrażoną czynność np. rozmowę.
  3. Umiarkowany trans – zamknięte oczy, ograniczenie odbierania bodźców zewnętrznych, zwiększona percepcja funkcji wewnątrz np. bicie serca i oddychanie, większa ilość odbieranych bodźców przez zmysły, aktywizacja fantazjowania, dosłowne rozumienie słów.
  4. Głęboki trans – zwiotczenie lub zesztywnienie kończyn, zawężenie pola uwagi, podatność na sugestie, możliwość halucynacji, zmniejszenie aktywności i energii oraz aktywizacja procesów twórczych.
  5. Sen – znaczna redukcja albo nieobecność świadomego myślenia – zawieszenie działania z własnej woli. Śnimy.

Autohipnoza co nam daje, czy korzystać.

Jak powyżej pisałam, stan hipnotyczny może uzyskać każdy z nas. Tak samo możemy sami wprowadzić się w autohipnozę. Po odpowiednim treningu jesteśmy przygotowani sami wywołać u siebie taki stan. Można korzystać z różnych kursów i podręczników do autohipnozy.  Zauważono duże korzyści ze stosowania jej dla układu immunologicznego. To co się z człowiekiem dzieje od począwszy od jego życia biologicznego po funkcjonowanie psychiczne, jest związane z układem odpornościowym. W obecnych czasach przy coraz większych czynnikach negatywnych, które powodują sięganie po narkotyki i alkohol (lub inne czynniki uzależniające), praca z autohipnozą jest jednym z dobrych narzędzi terapeutycznych mających na celu samopomoc i uwolnienie z negatywnych wpływów świata zewnętrznego. Sen jako źródło odpoczynku stał się niewystarczający, by móc odreagować emocje. Autohipnoza uzupełnia nasz sen. Poprzez odpowiednie ćwiczenia pozwala doświadczyć zbawiennego oderwania od świadomości i obciążenia codziennymi problemami. Autohipnoza pozwala na odprężenie , rozluźnienie i wyłączenie niepotrzebnych myśli a przede wszystkim wizualizacji swoich problemów, przeanalizowanie ich oraz wytworzenie pozytywnych obrazów i pracę nad  samym sobą. Jak wcześniej pisałam, ma to ogromny wpływ na nasze zdrowie somatyczne i psychiczne.

stan hipnotyczny

Hipnoterapia, czy korzystać.

Terapię hipnozą możemy uzyskać w gabinetach psychoterapeutycznych u wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny psychologii, psychoterapii, psychiatrii. Są to osoby z odpowiednią wiedzą psychologiczną. Wybór odpowiedniego specjalisty jest bardzo ważny ze względu na profesjonalne przeprowadzenie terapii, by nikomu nie wyrządzić krzywdy.

Korzyści z hipnoterapii są podobne jak w autohipnozie, jednak pod okiem specjalisty przeprowadza się dogłębne analizy trudności z jakimi zgłasza się pacjent. Są osoby, które dopiero pod wpływem hipnozy są w stanie przejść do odpowiedniej terapii. Inne metody nie dają rezultatów.

Lecznicze działanie hipnoterapii:

– analgezja dla osób nie mogący poddać się chemicznemu znieczuleniu przed zabiegami np. chirurgicznymi,

– stan hipnotyczny umożliwia odreagowanie zalegających lub stłumionych emocji ( w leczeniu reakcji nerwicowych),

– uczenie odpowiednich reakcji tzw. hipnoterapia behawioralna np. przy uzależnieniach, tworzenie nowych pozytywnych nawyków,

– w wszelkich fobiach

– w chorobach psychosomatycznych.

Ogólnie zastosowanie stanu hipnotycznego jest szerokie. Stosuje się w sporcie dla lepszych osiągnięć, zwiększenia motywacji, zwiększenia poczucia własnej wartości. W różnych dziedzinach naszego funkcjonowania dla zwiększenia naszej kreatywności, efektywności uczenia się, lepszej pamięci, w zaburzeniach snu również w sytuacji straty, żałoby.

       Przy tak szerokim zastosowaniu dywagacje na temat istnienia stanu hipnotycznego trochę bledną. Jak to jest, trzeba spróbować.

Autor: Kamila Zalewska