Przemoc

„Niebieska Karta” – przemoc domowa.

Nazwa Niebieska Karta kojarzy się większości ludzi z przemocą domową i policją. Skojarzenia są trafne. W domach często dochodzi do przemocy  w rodzinie. Agresja towarzyszy ludziom chyba od zawsze. Niemożność poradzenia sobie z ciężkim życiem, frustracje, niepokoje, lęki, zaburzenia psychiczne prowadzą do zachowań agresywnych. Alkohol i inne używki psychoaktywne mogą potęgować eskalację agresji w takiej rodzinie. Według Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180 poz. 1493) definiuje tak: „[…] przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art.2 ust.2).”

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie jest stanem pełnego, dobrego dobrostanu, samopoczucia fizycznego, psychicznego oraz społecznego. Konsekwencje przemocy fizycznej jak i psychicznej dotyczą zarówno funkcjonowania fizycznego, psychicznego, a także społecznego osób, które są krzywdzone przez najbliższych. Bardzo obszerny tekst dotyczący przemocy psychicznej tej, której nie widać na ciele, a skutki są tragiczne, można przeczytać na stronie www.psychobloger.pl  link do artykułu:    

https://psychobloger.pl/relacje/przemoc-psychiczna-tego-nie-widac-na-ciele/

Jest duże większe prawdopodobieństwo zauważenia skutków przemocy fizycznej, ponieważ bezpośrednią konsekwencją tego rodzaju przemocy są różnego rodzaju urazy i uszkodzenia ciała powstałe w wyniku pobicia. Na ciele ofiary można zauważyć siniaki, otarcia naskórka, zadrapania w różnych częściach ciała, ślady duszenia czy krępowania. Także mogą to być różnego typu złamania, wylewy krwawe do gałek ocznych, wstrząśnienie mózgu, ślady po przypalaniu papierosem, rożne oparzenia. U dzieci często można zauważyć naderwane małżowiny uszne, zniekształcone małżowiny uszne od uderzeń (tzw. uszy zapaśnika), miejsca pozbawione włosów ma głowie, odparzenia wynikające z chronicznego zaniedbania higienicznego, nieopatrzone rany na ciele, w różnych etapach gojenia ślady po urazach, oparzenia rekawiczkowo-skarpetkowe, oparzenia na pośladkach i w dole pleców. 

Dzieci
Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie jest stanem chronicznego stresu, co może pływać na pogorszenie funkcjonowania układu odpornościowego. Osoby krzywdzone przez najbliższych cierpią na szereg ostrych i przewlekłych dolegliwości, które mogą wskazywać na problemy kardiologiczne, gastrologiczne, neurologiczne. Często mają one podłoże psychosomatyczne.

Skutki przemocy u dzieci mogą bardzo poważne, ponieważ doznawanie przemocy zakłoca poszczególne fazy rozwojowe i często uniemożliwia osiągnięcie poszczególnych zadań rozwojowych. Dziecko musi sobie radzić z kolejnymi stadiami rozwojowymi w atmosferze głęboko zaburzonych relacji z najbliższymi:

  • zaufania i poczucia bezpieczeństwa, znajdując się we władzy ludzi, którzy nie są godni zaufania i sami stanowią źródło zagrożenia,
  • pierwotnego przywiązania do rodziców, którzy są niebezpieczni i je zaniedbują,
  • regulowania funkcji cielesnych w środowisku, gdzie jego ciało pozostaje w dyspozycji innych osób,
  • umiejętności pocieszania siebie w otoczeniu, które nie dostarcza żadnego ukojenia,
  • podejmowania inicjatywy w środowisku, które wymaga od niego całkowitego podporządkowania,
  • rozwinięcie zdolności tworzenia związków emocjonalnych, gdy zna tylko „chore” związki,własnej tożsamości, gdy określa się go jako „gnoja, głupca, dziwkę”.

Niebieska Karta 

Zarządzenie Niebieska Karta Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 r. określa, że procedura „Niebieskie Karty” to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez policjantów, zgodnie z przepisami zarządzenia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie, rozumianej w sposób określony w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Może zostać założona przez Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wypełnienie takiej karty nie jest równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania karnego, ale w przypadku złożenia zawiadomienia i wszczęcia postępowania może zostać ona wykorzystana jako dowód procesowy. Dla Policji jest informacją, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Policja w ciągu 7 dni ma obowiązek skontaktować się z taka rodziną, potem są zobligowani do comiesięcznych wizyt w danej rodzinie. Powołuje się grupę roboczą, która będzie pracować z rodziną w celu zatrzymania przemocy i poprawy sytuacji. Członkami grupy mogą być specjaliści z różnych dziedzin: policjant, pracownik socjalny, członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciel oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych działajacych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w przypadku członkowie rodziny mają dozór/nadzór kuratora – także kurator sądowy. W czasie spotkań z rodziną tworzy się plan pomocy rodzinie uwzględniający potrzeby każdego członka rodziny.

Inspiracje Psychologiczne
Magazyn Psychologiczny – Inspiracje Psychologiczne

Nie bądźmy obojętni na to, co dzieje się wokół nas. Warto zareagować, gdy niepokoi nas sytuacja w mieszkaniu obok, lub widzimy niepokojące symptomy u dziecka z sąsiedztwa. Może nasze zainteresowanie uratować komuś życie lub odmienić los drugiemu człowiekowi. Może damy jakiemuś dziecku szansę na lepsze życie.

Autor: Kamila Zalewska

Źródła: Zadania ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej Narodowy Program Zdrowia, 2019 Warszawa

Źródła internetowe 2020